CILINDRIČNI IZMJENJIVAČI TOPLINE

CILINDRIČNI IZMJENJIVAČI TOPLINE

CILINDRIČNI IZMJENJIVAČI TOPLINE

Ventcommerce d.o.o. izrađuje cilindrične izmjenjivače topline prema uzorku, nacrtu ili traženim tehničkim parametrima koje dostavlja kupac.

2016-03-05T04:08:45+00:00