IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 13

IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 13

IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 13

Navedeni izmjenjivač se koristi za izradu visećeg grijača zraka VGZ – 423, ali se može kupiti i odvojeno te ugraditi u za to predviđeno mjesto samo kao izmjenjivač topline / hladnjak.

Mjerna skica - IT

DIMENZIJE VENCO IZMJENJIVAČA TOPLINE
TIP Vrsta grijača za ugradnju Površina Priključna dimenzija cijevi A E
VENCO 13 VGZ – 423 Cu – Al 14,5 m² 1 ” 568 490
2016-03-03T21:34:59+00:00