IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 17

IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 17

IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 17

Navedeni izmjenjivač se koristi za izradu visećeg grijača zraka VGZ – 553, ali se može kupiti i odvojeno te ugraditi u za to predviđeno mjesto samo kao izmjenjivač topline / hladnjak.

Mjerna skica - IT

DIMENZIJE VENCO IZMJENJIVAČA TOPLINE
TIP Vrsta grijača za ugradnju Površina Priključna dimenzija cijevi A E
VENCO 17 VGZ – 553 Cu – Al 27,0 m² 1 1/4 ” 738 655
2016-03-03T21:35:07+00:00