IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 19

IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 19

IZMJENJIVAČ TOPLINE VENCO 19

Navedeni izmjenjivač se koristi za izradu visećeg grijača zraka VGZ – 653, ali se može kupiti i odvojeno te ugraditi u za to predviđeno mjesto samo kao izmjenjivač topline / hladnjak.

Mjerna skica - IT

DIMENZIJE VENCO IZMJENJIVAČA TOPLINE
TIP Vrsta grijača za ugradnju Površina Priključna dimenzija cijevi A E
VENCO 19 VGZ – 653 Cu – Al 40,0 m² 1 1/4 ” 868 785
2016-03-03T21:35:22+00:00