AXIA AI

  • cijevni aksijalni ventilator – kratko kućište
  • od 1.000 m³/h do 11.300 m³/h
  • elektro motor s kugličnim ležajevima
  • monofazni ili trofazni
  • reverzibilni (na zahtjev)
  • regulacija brzine
  • temperatura transportiranog zraka do 60°C