Električni Cijevni Grijači Zraka

  • električni grijači zraka za industriju, ugostiteljstvo
  • cijevni, kanalski kvadratni
  • od Ø100 do Ø400
  • monofazni, trofazni
  • u kompletu sa svim senzorima (protok zraka, temperatura, tlak)