Frekventni pretvarači

  • regulacija brzine vrtnje elektromotora
  • trofazni
  • 0,4 kW; 0,75 kW; 1,5 kW; 2,2 kW; 4 kW; 5,5 kW; 7,5 kW; 11 kW; 15 kW; 18,5 kW
Kategorija: