DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA 2017-07-03T09:00:24+00:00
Loading...

Ventcommerce d.o.o. izrađuje i isporučuje DODATNU OPREMU za ventilaciju, grijanje i hlađenje prema uzorku, nacrtu ili traženim tehničkim parametrima koje dostavlja kupac.

Također opremamo sve naše ventilatore odgovarajućim regulatorima ili frekventnim pretvaračima na zahtjev kupca. Svi naši regulatori u ponudi su vrhunske kvalitete i izrađeni prema zadnjim tehnološkim dostignućima, standardima i zahtjevima sa svim potrebnim certifikatima.