IZMJENJIVAČI TOPLINE VENCO

IZMJENJIVAČI TOPLINE VENCO 2017-07-12T09:52:05+00:00

IZMJENJIVAČI TOPLINE VENCO su izrađeni su od bakrenih cijevi na koje su navučene aluminijske lamele. Čvrsti spoj jednog i drugog dobiva se ekspandiranjem bakrenih cijevi. Sabirne cijevi (kolektor) izrađen je od čeličnih cijevi na kojima je izrađen navoj za priključak na cjevovod. Okvir izmjenjivača je iz pocinčanog lima. Kao ogrijevni medij koristi se topla ili vrela voda, te para do 3 bara. Dozvoljena maksimalna radna temperatura je 130°C i maksimalni tlak do 3 bara. Izmjenjivači topline proizvode se u pet osnovnih veličina od kojih svaka ima tri reda cijevi. Priključci mogu biti sa desne ili lijeve strane, prema želji kupca.

Mjerna skica:

Mjerna skica - IT