LAMELNI I SPIRALNI IZMJENJIVAČI TOPLINE

LAMELNI I SPIRALNI IZMJENJIVAČI TOPLINE 2017-07-03T09:00:28+00:00

LAMELNI I SPIRALNI IZMJENJIVAČI TOPLINE najčešće se upotrebljavaju za grijanje zraka i to parom, vodom ili vrelim uljem (Bakar/Cu – Aluminij/Al ili Čelik/Fe – Čelik/Fe), a mogu se koristiti i kao utilizatori, hladnjaci vode, zraka ili ulja. Izmjenjivači su unakrsnog tipa. Građeni su od čeličnih ili bakrenih cijevi na koje su navučene aluminijske lamele s korakom 5 ili 10 mm ili namotana spirala, također s korakom 5 ili 10 mm, sve vruće pocinčano radi dobrog prijelaza topline i zaštite od korozije. Orebrene cijevi lamelne ili spiralne su zavarene na temeljne ploče kao i sabirne komore na kojima su dva cijevna priključka s navojem, s prirubnicama ili kontraprirubnicama po želji. Ovakav izmjenjivač topline je sastavni dio termičkog uređaja za grijanje prostora toplim zrakom.