Fleksibilne cijevi

  • fleksibilne cijevi za ventilaciju
  • izolirane; neizolirane
  • aluminij; plastika
  • Ø100; Ø125; Ø160; Ø200; Ø250; Ø315
Kategorija: