Izmjenjivači topline VENCO

  • standardizirani izmjenjivači naših grijača/hladnjaka
  • bakrene cijevi
  • aluminijske lamele
  • topla/vrela voda do 130°C
  • 3 reda cijevi
  • desni/lijevi priključak
Kategorija: