TXC – Krovni ventilator (kompaktni)

  • krovni, kompaktni centrifugalni ventilator – horizontalni ispuh
  • od 500 m³/h do 1.550 m³/h
  • monofazni
  • regulacija brzine
  • temperatura transportiranog zraka do 70°C