Propeleri / Dinamičko balansiranje propelera

  • propeleri za ventilaciju
  • aksijalni, centrifugalni
  • plastični, lijevani aluminij, po uzorku/narudžbi
  • od Ø100 do Ø1530
  • reverzibilni
  • dinamičko balansiranje propelera