Izmjenjivači topline tip VENCO namjenjeni su za ugradnju u VGZ i VGHZ grijače i hladnjake zraka i kao takvi sastavni su dio uređaja. Izrađuju se u dva tipa i to kao izmjenjivači Cu/Bakar – Al/Aluminij i izmjenjivači Čelik/Fe – Čelik/Fe.

Uz standardne izmjenjivače topline VENCO, u mogućnosti smo Vam ponuditi izradu izmjenjivača po uzorku, nacrtu ili traženim tehničkim parametrima te od materijala koji je potreban.