Kupaonski centrifugalni ventilatori se koriste za promjenu zraka s većim otporom protoku zraka kroz cijevni razvod ili kod spajanja na vertikale. Mogu biti podžbukne ili nadžbukne ugradnje u dimenzijama prihvata cijevi Ø80 mm i Ø100 mm te sa sljedećim opcijama:

1. Timer – odgođeno gašenje ventilatora
2. Senzor vlage – paljenje prema razini vlage u prostoru
3. Senzor pokreta – paljenje kod kretnje u prostoru

Kupaonski centrifugalni ventilatori

COMPACT

Kupaonski centrifugalni ventilatori

DIVERSO IN

Kupaonski centrifugalni ventilatori

DIVERSO