VIE/A

  • cijevni aksijalni ventilator – dugo kućište
  • od 2.400 m³/h do 120.000 m³/h
  • monofazni ili trofazni
  • smjer struje zraka prema zahtjevu
  • reverzibilni (na zahtjev)
  • ATEX protueksplozijska zaštita (na zahtjev)
  • regulacija brzine
  • temperatura transportiranog zraka do 60°C